Khiếu nại về sự gián đoạn trong Trọng tài Quốc tế

0
481
trung tâm trọng tài
Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Đánh giá post

Tuyên bố về sự gián đoạn là đặc điểm chung của hầu hết các trọng tài xây dựng quốc tế, như mọi người liên quan đến tranh chấp xây dựng và trọng tài quốc tế đều biết. Chúng cũng là một trong những tuyên bố khó thành công nhất, vì chúng thường bị trộn lẫn hoặc xuất hiện song song với yêu cầu kéo dài, còn được gọi là yêu cầu trì hoãn. Mặc dù thường xuyên được thực hiện bởi các nhà thầu trong các trọng tài quốc tế, các tuyên bố về sự gián đoạn bị rối với một số khó khăn thực tế, chẳng hạn như chứng minh mối liên hệ nhân quả giữa các sự kiện bị gián đoạn bị khiếu nại và kết quả mất mát đang được yêu cầu, hoặc những tổn thất thực tế phải gánh chịu. Như trường hợp của các yêu cầu gia hạn, lưu giữ hồ sơ dự án tốt ngay từ đầu của dự án là rất quan trọng, nếu không quan trọng, để yêu cầu gián đoạn thành công.

https://trongtai.vn/kich-thuoc-khung-thanh/
Khiếu nại về sự gián đoạn trong Trọng tài Quốc tế

Sự gián đoạn trong một dự án xây dựng là gì?

Nghị định thư về trì hoãn và gián đoạn của Hiệp hội Luật Xây dựng (“Giao thức trì hoãn và gián đoạn SCL”) định nghĩa sự gián đoạn là “xáo trộn, cản trở hoặc làm gián đoạn các phương pháp làm việc bình thường của Nhà thầu, dẫn đến năng suất hoặc hiệu quả thấp hơnGiáo dục. bản chất, gián đoạn thể hiện sự mất năng suất trong việc thực hiện các hoạt động công việc cụ thể khi các hoạt động công việc không thể được thực hiện một cách hiệu quả như kế hoạch hợp lý (hoặc có thể).

Theo lời của các nhà bình luận hàng đầu người Anh về hợp đồng xây dựng (Keat về hợp đồng xây dựng), “Sự gián đoạn xảy ra khi có sự xáo trộn về tiến độ kinh tế và thường xuyên của nhà thầu và / hoặc trì hoãn một hoạt động không quan trọng mặc dù, nhân dịp, không có hoặc chỉ có một sự chậm trễ cuối cùng nhỏ trong việc hoàn thành. ”

Trọng tâm của bất kỳ yêu cầu gián đoạn nào nằm ở mất năng suất, I E., công việc đang được thực hiện kém hiệu quả hơn dự kiến ​​và cho phép tại thời điểm hợp đồng được ký kết. Trong thực tế, sự gián đoạn có thể phát sinh từ vô số nguồn, kể cả, nhưng không giới hạn, thay đổi quá mức trong công việc, thay đổi trong trình tự công việc, vấn đề truy cập trang web, điều kiện trang web khác nhau, thời tiết, tăng ca, làm lại và khả năng lao động.Nhìn chung, các yếu tố tác động đến năng suất lao động có thể được chia thành sáu nhóm:

Lên lịch tăng tốc;

Thay đổi công việc;

Đặc điểm quản lý;

Đặc điểm dự án;

Lao động và tinh thần; và

Vị trí dự án / điều kiện bên ngoài.

Sự khác biệt giữa Tuyên bố về Gián đoạn và Gia hạn

Tuyên bố về sự gián đoạn thường bị trộn lẫn với yêu cầu kéo dài, hoặc yêu cầu bồi thường do sự chậm trễ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, như, trong thực tế, thường có sự chồng chéo giữa hai. Gián đoạn, ví dụ, vừa có thể là nguyên nhân của sự chậm trễ vừa là triệu chứng của việc tăng tốc. Người ta có thể dễ dàng hình dung ra một kịch bản trong đó một dự án bị gián đoạn và sự gián đoạn đó có thể dẫn đến sự chậm trễ, vì vậy một kế hoạch tăng tốc sẽ được yêu cầu để khắc phục sự chậm trễ, dẫn đến gián đoạn hơn nữa và chi phí bổ sung, cả cho nhà thầu và cho người sử dụng lao động.

Một sự khác biệt giữa hai điều này nên được thực hiện, Tuy nhiên. Yêu cầu gián đoạn là yêu cầu bồi thường cho việc giảm năng suất dự kiến ​​của lao động và / hoặc thiết bị (mất hiệu quả). Sự gián đoạn cũng có thể dành cho các sự kiện quan trọng hoặc không quan trọng. Trì hoãn, Mặt khác, thường được sử dụng để mô tả một yêu cầu về tiền mà sau khi trì hoãn đến khi hoàn thành dự án. Có thể có sự chậm trễ của riêng nó, hoặc trì hoãn với sự gián đoạn.

Bình thường, chỉ có các sự kiện trì hoãn nghiêm trọng có liên quan đến chi phí kéo dài và có thể dẫn đến bồi thường. Không phải mọi sự kiện gián đoạn sẽ dẫn đến bồi thường, hoặc. Đặc biệt, Liệu nhà thầu có được bồi thường hay không phụ thuộc vào việc liệu sự gián đoạn có phải do các sự kiện gây ra hay không thuộc trách nhiệm hợp đồng của chủ đầu tư. Trong trường hợp như vậy, gián đoạn có thể dẫn đến bồi thường, theo hợp đồng hoặc như một biện pháp khắc phục chung cho việc vi phạm hợp đồng theo luật điều chỉnh.

Yêu cầu gì để thành công khi khiếu nại về sự gián đoạn tại Trọng tài quốc tế?

Không có cách thức cụ thể nào để các nhà thầu chứng minh và đánh giá các khiếu nại về sự gián đoạn của họ. Giao thức trì hoãn và gián đoạn SCL chỉ ra, trong các điều khoản chung, cái đó sự gián đoạn được thể hiện bằng cách áp dụng các phương pháp và kỹ thuật phân tích để xác định sự mất mát năng suất phát sinh từ các sự kiện gián đoạn và dẫn đến tổn thất tài chính.Giáo dục

Để các nhà thầu thành công trong các yêu cầu về gián đoạn, họ thường phải chứng minh những điều sau:

Đầu tiên, rằng một sự kiện gián đoạn đã xảy ra, cho phép nhà thầu mất mát và / hoặc chi phí (I E., xác định và phân tích từng hoạt động được tuyên bố là đã bị gián đoạn). Chỉ đơn giản nói rằng việc thực hiện các công việc đã bị gián đoạn là chưa đủ.

Thứ hai, rằng sự kiện gián đoạn đã gây ra sự gián đoạn cho các hoạt động (I E., nguyên nhân và cách thức mà sự gián đoạn đã xảy ra).

Ngày thứ ba, rằng các hoạt động gián đoạn gây ra tổn thất và / hoặc chi phí, mà, thông thường, yêu cầu chứng minh rằng các số liệu cho đầu ra dự kiến, các nguồn lực được lên kế hoạch, và thời gian cần thiết để đạt được việc hoàn thành các hoạt động bị gián đoạn như đã tính toán trong hồ sơ dự thầu là có thể đạt được; ảnh hưởng của bất kỳ sự kém hiệu quả nào đối với bên bị gián đoạn trong việc thực hiện công việc, cần được tính toán đúng cách và ảnh hưởng của nó được bao gồm trong các tính toán về sự gián đoạn phải chịu; số giờ thực sự đăng nhập vào bảng chấm công cho hoạt động bị gián đoạn, cái nào phải chính xác.

Mục đích của phân tích gián đoạn không chỉ đơn thuần là để chứng minh sự khác biệt giữa những gì đã thực sự xảy ra và những gì nhà thầu đã lên kế hoạch, nhưng để chứng minh sự mất mát thực tế về năng suất và tổn thất và chi phí bổ sung mà nhà thầu sẽ phải gánh chịu, nếu nó không phải vì các sự kiện gián đoạn mà người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm.

Như trường hợp của phân tích độ trễ, duy trì hồ sơ dự án chính xác cũng quan trọng như nhau đối với mọi phân tích gián đoạn. Trách nhiệm chứng minh rằng sự gián đoạn đã dẫn đến thiệt hại tài chính vẫn thuộc về nhà thầu theo hầu hết các luật. Nhà thầu không chỉ cần chứng minh số lượng yêu cầu của mình (chi phí của việc mất năng suất), mà còn chi phí thực sự đạt được để thực hiện các hoạt động công việc bị ảnh hưởng do các sự kiện gián đoạn mà người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm (I E., mối liên hệ nhân quả). Điều này, trong thực tế, không dễ chứng minh, đó là lý do tại sao các tuyên bố về sự gián đoạn thường không thành công.

Phương pháp phân tích gián đoạn trong trọng tài quốc tế

Giao thức trì hoãn và gián đoạn SCL cung cấp một số phương pháp để tính toán năng suất bị mất do các sự kiện gián đoạn. Các phương pháp được sử dụng phổ biến nhất, được chia thành hai loại chính, là những thứ sau

Các phương pháp dựa trên năng suất là các phương pháp dựa trên các phép đo thực tế hoặc lý thuyết về năng suất so sánh, tìm cách đo lường sự mất năng suất trong các nguồn tài nguyên được sử dụng và sau đó định giá sự mất mát đó.

Phương pháp dựa trên chi phí là các phương pháp dựa trên việc phân tích chi tiêu tài nguyên hoặc chi phí theo kế hoạch và thực tế., tìm cách xác định chênh lệch giữa chi phí thực tế và chi phí kế hoạch mà không đo lường trước những tổn thất về năng suất trong các nguồn lực đã sử dụng.

Phương pháp dựa trên năng suất phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi khi đánh giá các yêu cầu về gián đoạn, cái gọi là “phân tích số dặm đo đượcGiáo dục. Phương pháp này so sánh mức năng suất đạt được trong các lĩnh vực hoặc giai đoạn của công trình bị ảnh hưởng bởi các sự kiện gián đoạn đã xác định với năng suất đạt được trên các hoạt động giống hệt hoặc giống nhau trong các lĩnh vực hoặc giai đoạn làm việc không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện gián đoạn đã xác định đó. Phương pháp tiếp cận theo dặm đo được nhằm mục đích thiết lập rằng sản xuất theo kế hoạch có thể đạt được trong các khu vực của địa điểm / các hoạt động không có gián đoạn, và các sự kiện gián đoạn là nguyên nhân dẫn đến việc giảm sản lượng sang các lĩnh vực / hoạt động khác với kết quả là chi phí tăng. Khi thực hiện phân tích số dặm đã đo, các Giao thức trì hoãn và gián đoạn SCL nhấn mạnh rằng “phải cẩn thận để so sánh Giáo dục. Nó sẽ là vô ích, ví dụ, để so sánh công việc đào hàng loạt trong đất thông thường với đào rãnh ở nơi có lượng lớn đá. Các chuyên gia chỉ ra rằng phương pháp này thường hoạt động tốt trên các dự án tuyến tính như đường, đường sắt, đường ống, đặt cáp và / hoặc nơi có số lượng công việc lặp đi lặp lại đáng kể, chẳng hạn như công việc đào đất.

Rất thường xuyên, Tuy nhiên, cách tiếp cận số dặm đo được có thể không phù hợp, đó là lý do tại sao Giao thức trì hoãn và gián đoạn SCL cung cấp một số cách tiếp cận thay thế. Cái gọi là “Phân tích giá trị kiếm được”, ví dụ, xác định số giờ công phát sinh một cách hợp lý trong phụ cấp đấu thầu để hoàn thành một số hoạt động công việc nhất định và so sánh điều này với số giờ công thực tế để hoàn thành các hoạt động công việc đó.

Mặt khác, thường được sử dụng khi năng suất bị mất không thể được tính toán một cách đáng tin cậy bằng cách sử dụng phương pháp dựa trên năng suất. Các phương pháp này tập trung vào hồ sơ chi phí dự án và tìm cách so sánh giữa chi phí phát sinh và chi phí ước tính, hoặc lao động được sử dụng và lao động ước tính, đối với những hoạt động bị ảnh hưởng bởi các sự kiện gián đoạn mà người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm. Phương pháp dựa trên chi phí có thể hỗ trợ nếu có đủ tài liệu và thông tin chi tiết hỗ trợ để chứng minh tính hợp lý của các giả định đấu thầu, mà còn rằng chi phí thực tế phát sinh là hợp lý và chi phí của bất kỳ sự kiện nào mà nhà thầu phải chịu trách nhiệm đã được loại trừ.

Tất cả các phương pháp được liệt kê ở trên đều được chấp nhận về mặt kỹ thuật, theo các chuyên gia. Những phương pháp đáng tin cậy nhất chắc chắn là những phương pháp dựa trên phân tích thực tế, thông tin đồng thời rút ra từ dự án cụ thể được đề cập, I E., Nghiên cứu cụ thể của dự án, vì chúng là gần nhất với thiệt hại thực tế ước tính từ dự án. Phương pháp nào nên được sử dụng, lần nữa, cuối cùng phụ thuộc vào sự sẵn có của tài liệu dự án mà còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng trường hợp cụ thể.

Ngoài ra bạn đọc có thể tìm hiểu thêm các bài viết:

Quy định pháp luật về hoạt động tố tụng trọng tài

Tìm hiểu quy định về phán quyết của trọng tài thương mại

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here