Phụ cấp công chức, viên chức thay đổi thế nào từ ngày 01/07/2024?

0
60
Đánh giá post

Phụ cấp là một phần quan trọng trong thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 01/07/2024 dự kiến là ngày bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương. Vậy phụ cấp công chức, viên chức có thể thay đổi như thế nào từ ngày 01/07/2024?

1- Từ ngày 01/07/2024, phụ cấp công chức, viên chức có thể thay đổi như thế nào?

Ngày 01/07/2024 là ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nói chung. Theo ý kiến của Chủ tịch Quốc hộ Vương Đình Huệ, ngày 01/07/2023 dự kiến sẽ là ngày bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương.

Những lần cải cách tiền lương từng bước giúp nâng cao đời sông của cán, bộ, công chức, viên chức.

Khi cải cách lương diễn ra, phụ cấp, theo đó, cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Trong phần dưới của bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu một số những điểm có thể thay đổi liên quan đến phụ cấp của công chức, viên chức.

2- Thay đổi cách tính phụ cấp công chức, viên chức.

Hiên nay, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội đang tính phụ cấp theo ba cách như sau:

(i) Tính khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

(*) Mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng

(ii) Tính khoản phụ cấp theo % mức lương hiện hưởng cộng thêm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Mức phụ cấp = (Mức lương + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

(iii) Phụ cấp tính bằng số tiền cụ thể.

Tuy nhiên, theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018, một trong những yếu tố để thiết kế bảng lương mới là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

Theo đó, nếu cải cách tiền lương đồng nghĩa với việc bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, hệ số phụ cấp thì cách tính phụ cấp cũng sẽ thay đổi.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

3- Bãi bỏ nhiều loại phụ cấp 

Theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018, một số khoản phụ cấp của công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ, cụ thể các loại phụ cấp sau đây:

  • Phụ cấp thâm niên nghề. Khi cải cách tiền lương, chỉ có ba đối tượng đầu trong quân đội, công an và cơ yếu là còn được giữ phụ cấp thâm niên nghề. Các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức khác đều bị bãi bỏ loại phụ cấp này.
  • Phụ cấp chức vụ lãnh đạo do đã xây dựng bảng lương chức vụ;
  • Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội và phụ cấp công vụ (do đã xây dựng bảng lương cơ bản mới);
  • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

4- Gộp nhiều loại phụ cấp 

Khi cải cách tiền lương, song song với việc bãi bỏ một số các phụ cấp thì vòn gộp các loại phụ cấp với nhau nhằm giảm bớt các văn bản quy định và các loại phụ cấp rời rạc, khó áp dụng. Cụ thể:

  • Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,…).
  • Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

5- Giữ nguyên các khoản phụ cấp công chức, viên chức

Mặc dù, có rất nhiều điểm thay đổi liên quan đến phụ cấp, tuy nhiên, vẫn tiếp tục áp dụng các loại phụ cấp như: phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Mặc cho phụ cấp công chức thay đổi thế nào từ 01/7/2024thì khi cải cách tiền lương, phụ cấp của các đối tượng này cũng phải đảm bảo chiếm tỷ lệ 30% trong tổng mức lương cơ bản, đảm bảo lương khi cải cách sẽ không thấp hơn hiện nay.

6- Quy định mới về chế độ phụ cấp.

Một trong những điểm đáng chú ý liên quan đến cải cách tiền lương ảnh hưởng đến phụ cấp là chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính với các cấp xã, huyện và tỉnh.

7- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết “Các loại phụ cấp công chức, viên chức thay đổi như thế nào từ ngày 01/07/2024?” được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết “Các loại phụ cấp công chức, viên chức thay đổi như thế nào từ ngày 01/07/2024?” có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here