Phân biệt tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích

0
53
Đánh giá post

Tranh chấp lao động tập thể bao gồm tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp tập thể về lợi ích. Trong bài viết này, chúng ta cùng phân biệt tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích.

1- Điểm giống nhau

Một số điểm giống nhau giữa tranh chấp tập thể về quyền và tranh chấp tập thể về lợi ích như sau:

 • Đều thuộc loại tranh chấp lao động tập thể
 • Chủ thể của tranh chấp là những người lao động hay đại diện người lao động với người sử dụng lao động
 • Mục đích: Nhằm dồi quyền và lợi ích găn liền với tập thể người lao động

2- Phân biệt tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích.

Sự khác nhau giữa tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích được thể hiện qua các khía cạnh sau:

[a] Khái niệm

Tranh chấp lao động tập thể về quyền (Khoản 2 Điều 179 Bộ luật lao động năm 2019): là tranh chấp giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động phát sinh trong trường hợp sau đây

 • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thỏa thuận hợp pháp khác;
 • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của pháp luật về lao động;
 • Khi người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử đối với người lao động, thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động vì lý do thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động; can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động; vi phạm nghĩa vụ về thương lượng thiện chí.

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích (Khoản 3 Điều 179 Bộ luật lao động năm 2019):

 • Là tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể;
 • Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

[b] Căn cứ phát sinh tranh chấp

Căn cứ phát sinh tranh chấp lao động tập thể về quyền:

 • Phát sinh trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động đã được ghi nhận trong các văn bản có liên quan: quy định của Bộ luật lao động; các quy định trong thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác.
 • Những nội dung được ghi nhận trong các văn bản trên tập thể NLĐ và NSDLĐ có cách hiểu khác nhau dẫn đến có những cách áp dụng khác nhau tác động tiêu cực đến phía bên kia dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột.

Căn cứ phát sinh tranh chấp lao động tập thể về lợi ích:

 • Phát sinh trên cơ sở tập thể người lao động không thỏa mãn với những điều kiện lao động hiện tại của họ, mong muốn xác lập những điều kiện lao động mới tốt hơn.
 • Tập thể người lao động và người sử dụng lao động phát sinh tranh chấp không trên những quy định đã có mà phát sinh dựa trên tình trạng thực tế. Yêu cầu thêm các điều kiện mới so với các quy định, thỏa thuận đã có trước đó. Đời hỏi quyền về lợi ích của tập thể người lao động đối với người sử dụng lao động.

[c] Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền:

 • Hoà giải viên lao động
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
 • Toà án nhân dân.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích:

 • Hoà giải viên lao động.
 • Hội đồng trọng tài lao động.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

[d] Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp

Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền:

 • Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích:

 • Không quy định về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp.

3 Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết “Phân biệt tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích” được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết “Phân biệt tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích” có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here